קבלת קהל ויצירת קשר

​​​​​​​​ועצה אזורית חבל אילות​

מועצה אזורית חבל אילות
ד.נ. 8882000


שעות  קבלת קהל

ימים ראשון עד חמישי 09:00-12:00, 13:00-15:00
רצוי לתאם פגישות מראש 
טלפון הועדה:   08-6355801


  
  
  
  
ד"ר חנן גינתיו"ר הועדה 08-6355834 HananG@eilot.org.il
אינג' אופיר לוימהנדס הועדה 08-6355819 Ophir@eilot.org.il
אגי נקשפיקוח על הבניה02-9939360 agi@eilot.org.il
אדר' שרית רוזנפלדרישוי הבניה 08-6355849saritmr@eilot.org.il
אדר' אינגריד הוגתכניות בנין עיר 08-6355719 ingrid@eilot.org.il
אורי טרבולוסמידע להיתר 08-6355706 Ori-t@eilot.org.il

​​​​

​​